Op onze kleuterschool  kunnen kinderen volop spelen en ontdekken.  Onze eerste zorg is dat onze kleuters zich goed voelen op onze school!  Kinderen kunnen immers pas ‘groeien’ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben. Daarom investeren we in betrokkenheid en welbevinden.    

 

Spelen is voor ons een volwaardige manier om te groeien in ontwikkeling.  Onze juffen spelen dan ook vaak mee met onze kleuters. Zo ontstaat er een warme band tussen juf en kleuter, komen onze kleuters tot intenser en rijker spel, leert de juf haar kleuters door en door kennen en kan ze inspelen op de noden van de kleuters in haar klas. 

 

We inspireren, motiveren en dagen kleuters uit om te groeien door bewust om te gaan met de klasomgeving.   Een rijk klasmilieu heeft goed doordachte speelwerkplekken waar kinderen heel wat ontwikkelingskansen krijgen. Het rijk aanbod in deze speelwerkplekken vormt de basis van onze klaswerking en zorgt er mee voor dat kinderen hun totale persoon kunnen ontwikkelen.    

 

Elk kind kan en mag ontwikkelen op eigen tempo.  De leerkracht zorgt ervoor dat iedere kleuter de kans krijgt om te beleven, exploreren, ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen … met als basis een positieve ingesteldheid.