Voor veel kleuters is de overgang naar de lagere school een vrij grote verandering. In de kleuterschool is er een vrij losse dagindeling met nog veel tijd om vrij te spelen en te bewegen, is er bijna dagelijks aandacht voor bewegingsopvoeding en hebben de activiteiten een sterk speels en creatief karakter.  De kinderen zijn vaak in groepjes bezig, er zijn verschillende activiteiten tegelijk aan de gang, kinderen krijgen veel keuzemogelijkheden en activiteiten en leerinhouden worden thematisch aangeboden. 

 

In het verleden was er in de lagere school vaak een strakke dagindeling,  minder vrije tijd en bewegingsvrijheid, een  klasindeling gericht op klassikale activiteiten en op leren, activiteiten die minder speels zijn, is de productgerichtheid vaak groot, krijgen vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen meer aandacht dan het muzisch – creatieve en werden de leerinhouden vaak aangeboden in afgebakende leergebieden. 

 

Als school hebben we er daarom voor gekozen om in onze lagere school verder te bouwen op onze kleuterwerking.  

 

We vinden het belangrijk dat  

  • de overgang van de oudste kleuters naar de lagere school zo vlot mogelijk verloopt.  
  • de kinderen plezier beleven aan het 1ste leerjaar.  
  • de continuïteit in de onderwijsaanpak en de onderwijsstijl zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. 
  • we aandacht hebben voor het exploreren en het zelfontdekkend leren.  
  • we blijven inzetten op zelfstandig leren en leren leren.  

     

Daarom kiezen we er bewust voor dat de leerlingen in de lagere school actief bezig kunnen zijn binnen verschillende activiteiten en dat ze hun eigen creativiteit kunnen beleven.  We zetten in op explorerend en zelfontdekkend leren.   We ontwikkelen zelfstandigheid en zelfsturing.    We zorgen ervoor dat ze plezier beleven en kansen krijgen om al spelend te leren en om  vaardigheden op verschillende niveaus te oefenen (motorisch, dynamisch – affectief, cognitief en metacognitief).