Samen

Download
visie samen
Samen.pdf
Adobe Acrobat document 771.1 KB


Vlaamse Week tegen Pesten 2018

#SAMENTEGENPESTEN VAN 2 FEBRUARI TOT 9 FEBRUARI 2018

 

Onze school kiest kleur tegen pesten.   Want samen is veel leuker dan alleen.  
Vrijdag 2 februari werd het startschot van de week tegen pesten gegeven met de uitreiking van de Pesten – dat – kan niet – prijs.   Ook wij werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op de winnende school omdat we een van de laureaten van dit jaar zijn.    De jury vond ons respectbeleid zeker de moeite waard.  Deze schriftelijke evaluatie kregen we van de jury… 

Zilveren prijswinnaars

VBS De Klimtoren – Ulencotenseweg 1, Meerle

Deze basisschool kon de jury overtuigen omdat ze, met haar nieuwe directie, er in geslaagd is om op korte termijn een heel goed uitgewerkt en samenhangend beleid (in samenhang met het zorgbeleid)  uit te bouwen dat gericht is op het versterken van het respect van kinderen voor elkaar. VBS De Klimtoren is de warme school die ze wil zijn.

De presentatie t.a.v. de jury gebeurde op een heel enthousiaste manier en kon ook inhoudelijk overtuigen. Gezien het nog jonge karakter van haar antipestwerking is er natuurlijk nog groeipotentieel maar dat belet niet dat de jury nu al overtuigd is geraakt van de sterke werking in de school.

Het intrekken in een nieuwe, gedeelde campus heeft de school aangegrepen als een kans om de cohesie binnen het team en de school te versterken door de uitbouw van een ‘respectbeleid’ (positievere klank dan ‘anti-pestbeleid’).  Een werkgroep stuurt de respectwerking aan en kan 100% rekenen op de steun van de directie.

Opvallende kenmerken van wat nu al in de school is gerealiseerd:

-          Het Goestingteam (voor leerlingen met groene vingers)

-          De doordachte speelplaatswerking (met sportbord en een uitleenhuisje; verrassingspeeltijden; muziek op vrijdag; diverse activiteiten (o.m. schaken, muziek maken, …)

-          De open en betrokken communicatie met ouders en kinderen

-          Kinderen zijn betrokken actoren in de schoolwerking: dat bewijzen de Klimraad, de Oké-brigade (25 lln die als bemiddelaars optreden), de installatie van het peter- en meterschap bij de 6dejaars (voor jongere kinderen), de babbelbrievenbus, de buddy’s (zesde leerjaar spelen mee met de kleuters),  …

-          Qua conflicthantering krijgen de kinderen hulpmiddelen aangereikt. Naast de bemiddelaars (Oké-brigade) is er de praathut (in de praatstraat) waar een juf ter beschikking staat om de zorgen en vragen van kinderen op te vangen, …

-          De ouderwerking geldt als voorbeeldig: naast de infoavond voor ouders omvat en ouderwerking inspraak via de oudervereniging, het babbelcafé, de ouderbrievenbus, de wekelijkse info  via een nieuwsbrief, Gimme, … De school houdt er ook aan om de ouders te bevragen en te beluisteren wat zij waarderen en wenselijk achten.

-          Positief is ook dat de school samenwerking zoekt met het CLB (overleg over kinderen), de opvoedingswinkel, …

-          De school laat zich kritisch bevragen en houdt rekening met wat de leerkrachten, de leerlingen en de ouders aandragen: deze school deinst niet terug voor kritische bedenkingen of uitdagingen die van buitenaf komen. Zo kwam er op advies van de leerlingen een schoolmascotte, werd gesleuteld aan het sportbord, kwam er een nieuwe methode sociale vaardigheden. 

-          De orthotheek.

 

-          De school kiest voor een niet-bestraffende, oplossingsgerichte aanpak van conflicten tussen kinderen: ze trekt vooral de kaart van de no blame-aanpak (en doet er goed aan om zich nog andere, aanvullende methodieken eigen te maken; idem voor de sensibilisatie over en aanpak van cyberpesten).