Onze oudervereniging


De leden van de oudervereniging stellen zich vrijwillig ten dienste van 'Vrije Basisschool Meerle', genaamd 'De Klimtoren'. De doelstelling van de oudervereniging is drieledig en bestaat uit het vergaren van extra middelen ten gunste van onze leerlingen, het betrekken van de leefgemeenschap bij de leefwereld van de school en spreekbuis te zijn tussen ouders en school. Tijdens het schooljaar zijn er 6 algemene vergaderingen.

 

KIJK ZEKER OP ONZE FACEBOOKPAGINA

VOOR MEER INFO OVER ONZE ACTIVITEITEN

OF OM DE FOTO'S TE BEKIJKEN.


Contactpersoon:

Contactgegevens:

Facebookpagina:

 

Leden van onze oudervereniging:

Hanne Govaers

info@oudervereniging-deklimtoren.be

ouderverenigingDeKlimtorenMeerle

 

Chris Elst

Hanne Govaers
Sabine Aernouts

Evi Aernouts
Jenske Janssen

Wim Christianen

Katrijn Baets
Kathleen De Clerq
Leen Van Riel

An Leenaerts

Maud Pappers

Jeroen Kustermans

Lieselot Michielsen

 Ondersteuning:

We ondersteunen de school zowel financieel, materieel en met helpende handen. Financieel door de opbrengst van activiteiten als de kerstmarkt en quiz. Daarnaast helpen de leden ook bij schoolactiviteiten zoals kleuterzwemmen, luizenbrigade, verkeersbrigade, Sinterklaasfeest, het maken van materialen, ...


Sociaal contact:

De school is een leefgemeenschap die maar begrepen wordt en zich begrepen voelt als ze de aandacht vraagt en krijgt van direct betrokkenen zoals ouders, grootouders en familie van de schoolkinderen, maar ook van o.m. buurtbewoners, dorpsgemeenschap, passerend verkeer, ... We trachten dan ook regelmatig in het oog te springen door het organiseren van activiteiten naar verschil-lende doelgroepen (quiz voor de ganse dorpsgemeenschap, gezinswandeling voor kinderen / ouders / grootouders) en door het organiseren van thema activiteiten voor ouders (receptie, verkeersproblematiek rond de school, ...).


Spreekbuis:

We trachten de voelhorens te zijn van alle ouders en als doorgeefluik te functioneren naar de leerkrachten en directie. Op de algemene vergadering worden de aangebrachte punten besproken, doorgegeven aan de school en zonodig verder opgevolgd. We worden op die vergadering ook om onze mening of advies gevraagd op voor-stellen van de school.