Op onze school trachten we al onze leerlingen kwaliteitsvol te begeleiden, met oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat onze kinderen opgroeien tot jonge mensen die op een fijne manier kunnen deelnemen aan het schoolleven en de wereld rondom hen. We hebben hierbij aandacht voor de onderwijsloopbaanbegeleiding, het leren en studeren, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg van onze leerlingen.

 

Onderwijsloopbaanbegeleiding.

Kinderen moeten zichzelf leren kennen en weten wat voor persoontjes ze zijn. Wat zijn hun talenten? Wat interesseert hen? Waar kunnen ze nog in groeien? Welke keuzes maken ze en waarom doen ze dat? We proberen leerlingen te ondersteunen bij het maken van een doordachte studiekeuze bij hun overgang naar het secundair.

Op onze school werken we hier o.a. aan door …

 • Werken met een takenbord opgestart in de kleuterschool en groeit stapsgewijs naar contractwerk in onze lagere school
 • Klassikale groeimuren en individuele groeikaarten in de lagere school
 • Sprokkelen en brainstormen (wat willen we leren, wat willen we doen?)
 • Kindcontacten
 • 6de leerjaar:
 • Werken met onderwijskiezer, bezoek secundaire scholen, werken met boekje ‘op stap naar het middelbaar’, organiseren terugkomdag oud-leerlingen,
 • Bijhouden onderwijskundig verslag bij overstap naar een andere school

Leren en studeren

We ondersteunen onze leerlingen in hun ‘leren’. Hoe leren ze en hoe kunnen ze hier verder in groeien?

Op onze school werken hier o.a. aan door …

 • Integratieactiviteiten KS en LS
 • Kijkwenmoment einde schooljaar
 • Kindcontacten
 • Differentiatie met planbord zwemmers / fietsers / lopers
 • Bollebozenwerking
 • Gebruik hulpkaarten en stappenplannen.
 • Focusdoelen in de kijker zetten + terugkoppeling op het einde van de les
 • Groeimuur en groeikaart
 • Aandacht voor plannen (invullen agenda, … ) en studeren
 • Reflectiemomenten in de kleuterschool
 •  …

Psychisch en sociaal functioneren

We zetten in op het welbevinden van ieder kind omdat dit de basis is om tot leren te komen en om te groeien tot mooie, veerkrachtige volwassenen.

Op onze school werken we hieraan door …

 • uitgeschreven respectbeleid (speelplaatsafspraken, kindcontacten, gevoelensborden, …) van 2,5 tot 12 jaar
 • methode sociale vaardigheden LS
 • maandelijks aandachtspunt in de kijker 2,5 – 6 jaar
 • welkom in de school: onthaaltas KS en LS, filmpjes website, infomomenten, kijkmomenten, …
 •  ….

Preventieve gezondheidszorg

We stimuleren een gezonde en veilige levensstijl!

Op onze school werken we hier o.a. aan door …

 • Samenwerking CLB
 • Goestingteam: middagsport
 • Luizenbrigade
 • Afvalbeleid: sorteren en gebruik brood- en koekendoosjes
 • Verkeerswerkgroep die acties doet
 • Uitstappen in omgeving school met fiets en te voet
 • Speelplaatswerking (stille speeltijd, babbeljuf, …)
 • Sportdagen
 • Open restaurant
 • Brigadiers
 • Gezonde voeding: alle voormiddagen fruit, water drinken, gezonde traktatie verjaardag, …