Klimraad

Onze school heeft een eigen leerlingenraad, namelijk De Klimraad. Deze raad bestaat uit 2 leerlingen uit elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Om de zes weken komen de afgevaardigden samen.  

 

Ze plannen, stellen vragen, bespreken verbeterpunten, wisselen ideeën uit en doen voorstellen.   Dit doen ze samen met juf Charlotte en juf Els. De afgevaardigden van het 6de leerjaar brengen steeds verslag uit in het 1ste leerjaar, de afgevaardigden van het 5de leerjaar doen dit in het 2de leerjaar.

 


Doel

De betrokkenheid van de leerlingen vergroten binnen het schoolgebeuren. 

 

De leerlingen leren mee denken, mee praten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar meningen, voorstellen doen, oplossingen en antwoorden zoeken, zich verstaanbaar maken en zich uitdrukken.

 

Wij vinden hun inbreng belangrijk.  Dat is samen school maken! 

 

Wie

In elke klas (vanaf 3de leerjaar) mochten de kinderen zich kandidaat stellen om te zetelen in de leerlingenraad. Daarna werd er anoniem gestemd in de klas. De twee kinderen met de meeste stemmen zijn de afgevaardigden geworden.

 

Deze raad bestaat uit twee afgevaardigden van elke klas (vanaf 3de leerjaar), juf Sofie en juf Els.

 

De afgevaardigden van het 6de leerjaar brengen steeds verslag uit in het 1ste leerjaar, de afgevaardigden van het 5de leerjaar doen dit in het 2de leerjaar.

Verloop

De Klimraad komt om de zes weken samen.

Ze starten steeds met het doornemen van het vorige verslag.

Dan bespreken ze de nieuwe ideeën die via een kringgesprek in de klas en de ideeënbus zijn verzameld.

Na de bespreking met de afgevaardigden wordt het verslag besproken met de leerkrachten.

De afgevaardigden brengen steeds hun klasgenootjes op de hoogte van de beslissingen.

 

En het mag gezegd worden … onze leerlingenraad vergadert goed!   Iedereen krijgt de kans om iets te zeggen, er wordt geluisterd naar elkaar, men heeft respect voor andere meningen, samen komen ze tot een besluit.   Wat knap van hen!

 

Zouden veel 'grote mensen' ook zo knap vergaderen?   Ik hoop het ...