Actief leren door zelf te ontdekken...

Hoekenwerk en contractwerk

Onze leerlingen krijgen tijdens de lessen zoveel mogelijk de kans om zelf te experimenteren en te exploreren. Op deze manier krijgen kinderen volop de mogelijkheid om zelf actief nieuwe dingen te ontdekken.  Al doende leren is een belangrijk uitgangspunt op onze school. De betrokkenheid bij leerlingen zal zeker groot zijn en hun motivatie zal stijgen.

 

Onze leerkrachten voorzien daarom rijke activiteiten waarbij kinderen kunnen groeien. We stimuleren zoveel mogelijk de zelfsturing en zelfstandigheid van kinderen.  De keuze van activiteiten en werkvormen is hierbij belangrijk. In onze 1ste graad doen we aan hoekenwerk. Vanaf het 3deleerjaar kiezen we voor contractwerk.

 

Hoekenwerk is een organisatievorm waar leerlingen op zelfstandige basis taken/opdrachten  uitvoeren.  Op het takenbord (wat de leerlingen al kennen uit de kleuterschool) lezen zij af welke ‘moet – opdrachten’ afgewerkt moeten worden binnen een bepaalde periode. Het is de bedoeling dat zij zelf plannen in de tijd wanneer zij deze opdrachten afwerken. Tijdens het hoekenwerk krijgen de kinderen de kans om verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes vast te zetten en in te oefenen. 

 

In onze tweede en derde graad kiezen we voor contractwerk. De taken die de leerlingen moeten uitvoeren staan nu op een contractbrief in plaats van op een takenbord. Onze leerlingen werken zelfstandig, de leerkracht krijgt extra tijd om te remediëren / leerlingen bij te werken.