Actief leren door zelf te ontdekken...

In onze lagere school worden iedere ochtend alle instructies van de dag kort en bondig na elkaar gegeven in de kring. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met een planbord. Op het planbord worden al de taken die gemaakt moeten worden visueel voorgesteld. Onze kinderen plannen zelf wanneer ze welke taak uitvoeren. In onze hogere leerjaren wordt er gewerkt met twee planborden: een planbord met taken voor die dag en een planbord met taken waar de kinderen meerdere dagen de tijd voor hebben. Wanneer de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, geven onze leerkrachten verlengde instructies.   

 

 Zelfsturing en reflectie maken binnen deze werking ons leren krachtig. Interactie is dan ook heel belangrijk.    Onze leerkrachten nemen zoveel mogelijk de rol van coach op: stimuleren, motiveren, vragen stellen, begeleiden en samen reflecteren. En onze leerlingen? Die leren zichzelf op deze manier heel goed kennen. 

 

Ons leren is zo veel mogelijk actief en ontdekkend. Dit betekent dat onze leerlingen zoveel mogelijk zelf op onderzoek uitgaan. Ze exploreren, onderzoeken, en leren kijken met een kritische blik, …